IMG_0017

“Wat kan CTN betekenen?”

“De volgende engineers werken bij CTN”

“Referenties”

Rijkswaterstaat

Softwarewijzigingen in bestaande tunnels in opdracht van Rijkswaterstaat moeten worden uitgevoerd volgens de WWAS (WerkWijzer Aanpassing Software in bestaande tunnels, onderdeel van de tunnelstandaard). Op basis van een impactanalyse wordt bepaald welk zwaarteregime moet worden toegepast. Het toe te passen zwaarteregime leidt tot een aantal op te stellen documenten, waarmee een goed inzicht in de risico’s wordt verkregen en waarmee een beheerste implementatie van de gevraagde wijzigingen kan worden verzorgd.

Helwin Beta

Helwin Beta is een offshore hoogspannings transformator platform. Hier wordt 155 kV wisselspanningspanning omgezet naar 320 kV gelijkspanning. Voor alle systemen op dit platform zoals koelwater systeem, HVAC, verlichting en besturing is er 400V nodig. Om dit te voorzien is er ook een 10 kV verdeling aanwezig. In opdracht van IV Oil & Gas heeft Control Talent Net geassisteerd bij het in bedrijf stellen van de 10 kV installatie. Het werk bestond uit het volgende:
 
  • Trip settings wijzigen van de Siprotec modules met Siemens Digsi software;
  • Downloaden van de software in de Siprotec modules;
  • Testen van de interlocking door schakelen van de vermogenschakelaars;
  • Storingzoeken in Siemens Digsi CFC software van de Siprotec modules.

Toegepaste kennis: Siemens Siprotec, Siemens Digsi CFC, High voltage systemen, Medium voltage systemen, Commissioning

Modern Baggerschip

Voor een klant leveren we ondersteuning op het gebied van procesbesturing voor een zeer modern baggerschip. De software ontwikkeling vindt in Nederland plaats en wordt mogelijk in het buitenland in bedrijf gesteld.

  • Schrijven van specificatie en handleidingen voor de procesbesturing;
  • Ontwikkeling van typicals en code op basis van het Bachmann Redundancy PLC systeem;
  • Commissioning van de installatie.

Toegepaste kennis: Bachmann safety plc, Ontwerpen en Commissioning

Siemens Nederland

Siemens Nederland, Mobility heeft de opdracht voor het bouwen van centrale besturing systeem van dienst metro Amsterdam.
Onze medewerker is betrokken bij de werkgroep om een functionele specificatie (FDS) te maken van de technische installaties.

  • Inventariseren van de bestaande installatie
  • Inventarisatie vertalen naar een nieuwe functionele specificatie

Toegepaste kennis: Siemens S7, Phoenix remote I/O, Ontwerpen